Gebeurtenis

Archeologische werfbegeleiding Brialmontpark

archeologische opgravingen, controle van werken
ID
1076925
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076925

Beschrijving

In het kader van de geplande graafwerken voor de herinrichting van het Brialmont Park in Berchem werd een archeologische opgraving uitgevoerd. Het plangebied bevond zich tussen de E19 in het oosten, de Binnensingel in het westen, de N1 in het zuiden en de voetgangersbrug Berchembrug in het noorden. Het oorspronkelijke reliëf in en nabij het projectgebied was vooral bepaald door de aanleg van de Brialmont-omwalling (1857-1864) en later de R1, de singel en de spoorweg. Van een natuurlijk reliëfverloop was daardoor geen sprake. Na de eerste ontwikkelingsfase van het Brialmont Park werd het reliëf opnieuw gewijzigd door het aanleggen van drie wadi’s. Tijdens het archeologisch onderzoek werden verspreid over het terrein geen sporen noch vondstmateriaal geregistreerd.

Auteurs: Trommelmans, Raf
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: TROMMELMANS R. 2022: Archeologische opgraving Antwerpen Brialmont Park (prov. Antwerpen). Eindverslag, Ingelmunster.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Park Brialmont (Antwerpen)
In het kader van de geplande graafwerken voor de herinrichting van het Brialmont Park in Berchem werd een archeologische opgraving uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische werfbegeleiding Brialmontpark [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076925 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.