Gebeurtenis

Opgraving Europark 11

radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1076945
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076945

Beschrijving

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van het vooropgestelde programma van maatregelen in de bekrachtigde nota (ID 17726)34, noch van de bepalingen volgens de Code van Goede Praktijk.

In totaal wordt voor een oppervlakte van ca. 2561 m2 een vlakdekkend onderzoek opgegraven. Het betreft een site zonder complexe verticale stratigrafie. Het archeologisch vlak kan gesitueerd worden op een diepte van ca. 45cm onder het huidige maaiveld.

De aangetroffen antropogene bodemsporen zullen allen verder besproken worden in deze rapportage. Centraal op het terrein werd een kuil aangetroffen, dewelke tijdens het onderzoek recent bleek te zijn. Deze wordt slechts summier besproken.

Alle aangetroffen vondsten zullen in de rapportage verder besproken worden. De aanlegvondsten en vondsten uit de recentere kuil zullen slechts summier besproken worden.

De stalen die verder werden uitgewerkt in functie van (natuur-)wetenschappelijk onderzoek van de houtskooolmeilers worden samen met hun context verder besproken. 

 

Auteurs: De Raymaeker, Annelies
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Haenen L. & A. De Raymaeker 2022: Eindverslag: De archeologische opgraving aan het Europark 11 te Lanaken, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Europark 11 (Lanaken)
Aan de hand van de sporen en de vondsten kan geconcludeerd worden dat er een artisanale of ambachtelijke zone werd aangesneden uit de Romeinse periode met voornamelijk houtskoolmeilers.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Europark 11 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076945 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.