Gebeurtenis

Opgraving Oostendestraat 9

archeologische opgravingen, archeozoölogisch onderzoek, radiokoolstofdatering
ID
1076963
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076963

Beschrijving

Gezien het uitgevoerde vooronderzoek de aanwezigheid van een archeologische site bevestigde, werd overgegaan tot een vervolgonderzoek onder de vorm van een vlakdekkende opgraving. De oppervlakte van de op te graven zone bedroeg ca. 600m² en bestond uit de zones die verstoord werden door de geplande ondergrondse garage. De site werd in één zone opgegraven. De oppervlakte van deze zone was gelijk aan die van voor onderzoek geselecteerde zone. Bij de afbakening van de zones werd steeds rekening gehouden met een buffer van ca. 3m ten opzichte van de omringende gebouwen. De opgravingszones werden door middel van GPS en RTS uitgezet. De aanleg van de opgravingszone begon in de zuidoostelijke hoek. Hier werden op een vrij diep niveau (ca. 2m onder het maaiveld, of op +4.5mTAW) grondsporen aangetroffen. Deze bestonden uit enkele grachten, een grote kuil met lagen beer, enkele paalkuilen en kuilen en drie krengbegravingen.

Bij het aantreffen van een archeologisch niveau werden de sporen/structuren schoongemaakt en gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. De foto’s werden genomen met een Nikon van het type Coolpix waterproof 18m/59ft Shockproof 2m 6.6ft met optical zoom 4.3-21.5mm 1:2.8. Alle vondsten werden gerecupereerd per context en in een vondstenzakje gestoken samen met een vondstenkaartje. 

Het archeozoölogisch onderzoek dat werd uitgevoerd op de vele gevonden dierlijke resten werd gedaan op de interne archeozoölogische specialisatie
van Monument Vandekerckhove NV, uitgevoerd door Matthias Galloo. Een aantal van deze resten konden gebruikt worden voor een C14-datering. 

Auteurs: Galloo, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: Galloo M. 2019: Eindverslag Diksmuide Oostendestraat 9 (prov. West-Vlaanderen), Ingelmunster
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oostendestraat 9 (Diksmuide)
In het kader van de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en enkele nutsleidingen te Diksmuide Oostendestraat 9 voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv tussen 19 en 26 augustus 2019 een archeologische opgraving uit op het terrein. Uit de voorafgaande archeologienota werd duidelijk dat de geplande werken een verstoring van de archeologische ondergrond met zich kunnen meebrengen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Oostendestraat 9 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076963 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.