Gebeurtenis

Opgraving Ooststraat

dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen, metaaldetectie, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering
ID
1076970
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076970

Beschrijving

Op basis van de geselecteerde zone uit het proefsleuvenonderzoek werd een puttenplan opgesteld waarbij zoveel als mogelijk rekening werd gehouden met de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Er werd beslist om het terrein op te splitsen in 5 werkputten. Alle werkputten werden machinaal aangelegd door een kraan op rupsbanden met een tandenloze graafbak van 1,8 m. Per werkput werd eerst de teelaarde afgegraven, dit onder begeleiding van de veldwerkleider. Deze teelaarde werd afgevoerd. Nadien werd verdiept tot het gewenste archeologische niveau. Eenmaal het archeologische vlak was aangelegd werd dit vlak gecontroleerd op metaalvondsten door middel van een metaaldetector. Ook werden tijdens het inmeten hoogtematen genomen van het archeologisch vlak en het maaiveld. Eenmaal dit was afgerond en de ruwe digitale data gecontroleerd, kon worden
overgegaan tot verder onderzoek van de sporen. 

Tijdens het onderzoek werd ietwat afgeweken van het puttenplan. Voorafgaand aan de start van de opgraving werd een puttenplan opgesteld. Dit puttenplan werd gerespecteerd, er werd enkel een kleine marge genomen aan de rand van het projectgebied teneinde bestaande muren, omheiningen en dergelijke niet in gevaar te brengen. Allereerst werd Werkput 1 aangelegd en afgewerkt. Nadien werd gestart met Werkput 2 waarbij de afgegraven grond zowel op de zone van Werkput 1 als Werkput 5 werd gestockeerd. Hierna volgde Werkput 3 waarbij de afgegraven grond op Werkput 4 werd gelegd. Nadien werd Werkput 5 aangelegd, waarbij de afgegraven grond op Werkput 2 werd gelegd. Als laatste werd Werkput 4 aangelegd, de afgegraven grond werd gestockeerd op Werkputten 2, 3 en 5.

Bij het post-excavation onderzoek werd dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd op een eiken plank en paal met als doel om de ouderdom van het hout te bepalen. Verder werd ook een macrobotanisch en palynologisch onderzoek uitgevoerd op verschillende stalen afkomstig uit 2 waterputten, 2 waterkuilen, een drenkkuil en 7 paalkuilen. Ook werd op 2 stalen een radiokoolstofdatering uitgevoerd.

Auteurs: Lefere, Marie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: Lefere M. Slabbinck F. en I. Vanhecke 2021: Ooststraat (Wervik, West-Vlaanderen) RAPPORTERING OPGRAVING DEEL 2: VERSLAG VAN RESULTATEN VAN DE OPGRAVING, Sint-Michiels-Brugge
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ooststraat (Wervik)
Centraal binnen het projectgebied zal een verharde wegenis worden aangelegd met omliggende bufferbekkens. Er worden tevens 2 parkeergelegenheden voorzien in het noordelijke en westelijke deel van het projectgebied. Dit alles gaat gepaard met meerdere bodemingrepen waarbij eventueel nog bewaard archeologisch erfgoed vernietigd zal worden. Aangezien de oppervlakte van het projectgebied 1.58 ha bedraagt werd een archeologienota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Het vooronderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek waarna het nodig bleek om verder een vlakdekkende opgraving uit te voeren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Ooststraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076970 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.