Gebeurtenis

Werfbegeleiding Hoeve De Blauwe Toren

controle van werken
ID
1076979
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076979

Beschrijving

Aanleiding van het archeologisch onderzoek was de renovatie van een bijgebouw en omgevingsaanleg ter hoogte van Hoeve De Blauwe Toren. Concreet wordt enerzijds het westelijke bijgebouw heropgebouwd. Bijgevolg diende de uitbraak van de vloerplaat van deze schuur archeologisch begeleid te worden. Anderzijds wordt de aanleg van een zwembad in het zuidelijke deel van het projectgebied gepland. Hieraan voorafgaand vonden de archeologische werken plaats op 11 februari 2022. Deze bestonden uit het archeologisch begeleiden van de uitbraak van de vloerplaat van het westelijke bijgebouw en uit het archeologisch begeleiden van de bodemingreep voor de realisatie van het zwembad.

Voorafgaand aan het veldwerk werd het opstaande bouwwerk van het westelijke bijgebouw reeds afgebroken. Enkel de vloerplaat diende gevrijwaard te blijven zodat ze onder archeologische begeleiding kon afgegraven worden. Bij aankomst op de werf werd echter duidelijk dat de vloerplaat reeds voor een groot deel verwijderd was. Bijgevolg werd getracht de nog zichtbare sporen op een zo goed mogelijke manier te registreren. Enkel in het noordelijke deel van de originele schuur was nog een stuk vloerplaat aanwezig. Deze werd uiteindelijk in aanwezigheid van de veldwerkleider en erkend archeoloog verder uitgebroken. De werkzaamheden gebeurden met een machinale kraan. Ook hier werden de sporen die aan het licht kwamen, gefotografeerd en ingemeten. 

Vervolgens bevond de zone van de aanleg van het zwembad zich niet meer in de werfbegeleiding. Na mondelinge communicatie met de opdrachtgever bleek namelijk dat het zwembad uit de bouwplannen geschrapt was. In plaats daarvan bleek dat onder het reeds afgebroken woonhuis in het zuiden van het projectgebied nog een kelder werd uitgebroken. Daarom werd beslist om deze uitbraak eveneens archeologisch te begeleiden. Daarna werd
machinaal nog een nieuwe contour uitgegraven voor de aanleg van een nieuwe kelder die quasi samenviel met de oude contour. Belangrijk, is dat deze werken zich dus niet in de opgegeven zones voor archeologische werfbegeleiding bevonden.

Auteurs: Slabbinck, Fedra
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: Slabbinck, F. en M. Lefere 2022: Hoeve De Blauwe Toren (Roeselare, West-Vlaanderen): RAPPORTERING OPGRAVING DEEL 2: VERSLAG VAN RESULTATEN VAN DE OPGRAVING, Sint-Michiels-Brugge
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beverseaardeweg 102 (Roeselare)
Aanleiding van het archeologisch onderzoek is de renovatie van een bijgebouw en omgevingsaanleg ter hoogte van Hoeve De Blauwe Toren. Concreet wordt enerzijds het westelijke bijgebouw heropgebouwd. Bijgevolg diende de uitbraak van de vloerplaat van deze schuur archeologisch begeleid te worden. Anderzijds wordt de aanleg van een zwembad in het zuidelijke deel van het projectgebied gepland. Hieraan voorafgaand vonden de archeologische werken plaats op 11 februari 2022. Deze bestonden uit het archeologisch begeleiden van de uitbraak van de vloerplaat van het westelijke bijgebouw en uit het archeologisch begeleiden van de bodemingreep voor de realisatie van het zwembad.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Werfbegeleiding Hoeve De Blauwe Toren [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076979 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.