Gebeurtenis

Opgraving Achtste Linielaan

metaaldetectie, archeologische opgravingen, controle van werken
ID
1076981
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076981

Beschrijving

Op basis van het bureauonderzoek werd in het programma van maatregelen een archeologische werfbegeleiding opgelegd. De vooropgestelde onderzoeksstrategie werd aangepast bij aanvang van de archeologische begeleiding. Bij de start werd immers een grote zone (testput 1) archeologisch opgevolgd aan de oostelijke zijde van de Achtste Linielaan met aansluiting op de Pittemstraat. In deze zone bleek al snel dat de maximale uitgravingsdiepte van 45cm zich nog binnen sterk verstoorde lagen bevond. Om die reden werden over het volledige traject van de Achtste Linielaan 13 testputten aangelegd in twee fases ter validering van de impact van de geplande werken op het eventuele archeologische erfgoed. Testputten 1 tot en met 10 werden aangelegd op 13 september en omvatten nagenoeg het volledige traject, met uitzondering van de zone ter hoogte van de brandweer. In deze laatste zone werden op 22 september drie bijkomende testputten (testput 11 tem 13) aangelegd om ook hier een inschatting te kunnen maken. Enkel ter hoogte van testput 4, aan het stationnetje, werd het archeologische vlak geraakt en werd een ruimere zone opgegraven. De archeologische begeleiding werd ondersteund door een CTE-deskundige gezien de kans op explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek werd uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk. De opmetingen werden uitgevoerd met een GPS-aangestuurd systeem met precisie van 1cm. De teelaarde, het aangelegde vlak, de sporen en de storten werden onderzocht met een metaaldetector van het type XP Deus. Dit leverde, met uitzondering van één Duitse kogelhuls, geen relevante archeologische vondsten op. 

Het vlak werd aangelegd door een 21-tons kraan met een gladde, platte graafbak. Het vlak, de sporen,- de hoogtes, … werden ingemeten met een GPS-toestel van het merk Leica door landmeter. De foto’s werden genomen met een camera van het merk Nikon Coolpix W300. Metaaldetectie werd uitgevoerd met een motion detector van het merk XP Deus met 21cm zoekschijf. Verder werd gebruik gemaakt van klein opgravingsmateriaal zoals schop, truweel, vouwmeters, schaallat, vondstzakken, etc.

Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba; Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: Acke B. e.a. 2022: Eindverslag Meulebeke Achtste Linielaan, Moerbeke-Waas.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Achtste Linielaan (Meulebeke)
De opdrachtgever plant op het terrein verschillende wegenis- en rioleringswerken. Hierbij worden eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden onherroepelijk vernietigd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Achtste Linielaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076981 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.