Gebeurtenis

Opgraving Houtvezelstraat

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1076987
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076987

Beschrijving

Naar aanleiding naar aanleiding van de aanwezigheid van archeologische resten werd in het programma van maatregelen van het proefsleuvenonderzoek het volledige projectgebied geselecteerd voor verder vlakdekkend onderzoek. Het onderzoeksgebied heef een oppervlakte van 10.874m². Voor aanvang werd het terrein ingedeeld in vijf noordwest – zuidoost georiënteerde werkputten die achtereenvolgens werden onderzocht. Deze afzonderlijke werkputten hebben een breedte van ca. 20m. De grond werd gescheiden uitgegraven (scheiding teelaarde – ondergrond). De afgegraven grond werd gestockeerd op beide flanken langs de werkput. Wanneer de desbetreffende werkput archeologisch onderzocht was, werd de werkput opnieuw gedicht. Voor de aanleg van de verschillende archeologische vlakken werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een vlakke graafbak van 1,80m breed. Het vlak manueel opgeschoond om de leesbaarheid te optimaliseren. Teneinde een goed beeld te krijgen van de bodemopbouw werden verspreid over het terrein 6 bodemprofielen geregistreerd. 

Auteurs: Boecksteyns, Allysa
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: BOECKSTEYNS A. e.a. 2022: Archeologische opgraving Wielsbeke Houtvezelstraat (prov. West-Vlaanderen). Verslag van resultaten, Ingelmunster.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Houtvezelstraat (Wielsbeke)
In het kader van de geplande werken voor de bouw van een bedrijfsloods te Wielsbeke (provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv van 5 september tot 4 oktober 2019 een archeologische opgraving uit op het terrein.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Houtvezelstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076987 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.