Gebeurtenis

Opgraving Wevershoek

archeologische opgravingen
ID
1076990
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076990

Beschrijving

Het openleggen van het terrein gebeurde met een kraan met tandeloze kraanbak van ca. 21 ton onder begeleiding van een erkend archeoloog. De aarde werd gescheiden afgegraven en gestockeerd. De afzonderlijke werkputten zijn groot genoeg te zijn om voldoende ruimtelijk inzicht te bekomen per
werkput. Bij vaststelling van een palencluster dient deze in zijn totaliteit vrijgelegd te worden om inzicht te bekomen in de aard en omvang van de structuur. Er werd geopteerd om de afzonderlijke stroken hetzelfde werkputnummer te geven om verwarring te vermijden, nl. werkput 1. Er werden geen afwijkingen ten opzichte van het voorgestelde Programma van Maatregelen uitgevoerd. 

Auteurs: Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: PYPE,P. e.a. 2022: Sporen van een volmiddeleeuwse Eizelhofe op de uitloper van een zandrug en inslagen van vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Een archeologische opgraving langs de Blekerijstraat te Westkerke (Oudenburg, West-Vlaanderen),ABO archeologische rapporten, 1238, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wevershoek (Oudenburg)
Naar aanleiding van de geplande verkaveling op een plein gelegen op de hoek van de Blekerijstraat en Pardoenstraat in Westkerke, werd een archeologische opgraving uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Wevershoek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076990 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.