Gebeurtenis

Toevalvondst Nieuwpoortsesteenweg 640

in-situbehoud, toevalsvondsten, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1076992
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076992

Beschrijving

De opgravingsstrategie was heel eenvoudig en bestond uit het zo goed mogelijk opschonen van de bij de afbraak vrij gekomen structuren in functie van een gedetailleerde opmeting, registratie en onderzoek. Er werd slechts in zeer beperkte mate verdiept omdat het onderliggende bodemarchief in situ kan bewaard blijven. Het beperkte verdiepen stond vooral in functie van het beter begrijpen van de zichtbare structuren. Er werd in de zone van de afbraak van de gebouwen slechts 1 werkput met een oppervlakte van 67,3 vierkante meter onderzocht. Door het feit dat niet diende verder verdiept te worden was de verzadiging van het bodemarchief met grondwater vanaf 0.5-0.75 m diepte ten opzichte van het maaiveld geen onoverkomelijk probleem. Dieper opgraven zonder bemaling was immers niet mogelijk tenzij met aanzienlijk kwaliteitsverlies van het onderzoek tot gevolg. 

Auteurs: Pieters, Marnix
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: MARNIX P. e.a. 2022: De 15de-eeuwse toren van de kapel van Walraversijde gelokaliseerd na afbraak schuur in 2020. Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 230, Brussel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nieuwpoortsesteenweg 640 (Oostende)
In november 2020 werd in het provinciedomein Raversyde in opdracht van de provincie WestVlaanderen de voormalige boerderij met de bijbehorende schuur van wijlen Maurice en Victorine Boydens (Nieuwpoortsesteenweg 640, 8400 Oostende) gesloopt. Bij de afbraak van de schuur kwamen daarnaast ook in één zone onder de huidige bevloering zware bakstenen funderingen te voorschijn. Op 14 en 15 december 2020 werd deze toevalsvondst op het terrein archeologisch onderzocht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Toevalvondst Nieuwpoortsesteenweg 640 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076992 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.