Gebeurtenis

Werfbegeleiding Herberg den Engel

in-situbehoud, restauratie, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, controle van werken
ID
1076996
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076996

Beschrijving

Dit onderzoek kadert in de geplande restauratiewerken van de herbergen Den Engel en Den Druyvelaer in Ichtegem. In functie van de controle van de stabiliteit van de te behouden muren werden hier telkens controleputten uitgegraven. Dit gebeurde op 4 plaatsen. Hierbij werd een kleine profielput uitgegraven, waarbij de fundering van de muur in kwestie zichtbaar werd. De werken hadden plaats op 16 en 17 augustus 2022. Er werd gestart met de verwerking op 18 augustus. Vooreerst werden de huidige vloeren weggenomen, nadien werd verdiept tot op een diepte van 50 cm-mv. Nadien werden op 4 locaties controleputten gegraven ten einde de fundering van de bestaande en te behouden muren te controleren. Dit alles werd ingemeten, gefotografeerd en getekend. Per Werkput (uitgezonderd Werkput 5) werden telkens minstens 2 profielen volledig geregistreerd. 

Auteurs: Lefere, Marie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: LEFERE M. en VANHECKE I. 2022: Torhoutbaan 2 (Herberg den Engel) (Ichtegem, West-Vlaanderen), RAPPORTERING OPGRAVING DEEL 2: VERSLAG VAN RESULTATEN VAN DE OPGRAVING, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Torhoutbaan 2 (Ichtegem)
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een restauratiedossier voor de voormalige herbergen Den Engel en Den Druyvelaer. Deze werfbegeleiding kadert in het uitgraven van controleputten bij alle te behouden muren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Werfbegeleiding Herberg den Engel [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076996 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.