Gebeurtenis

Werfbegeleiding Diksmuidse Heirweg

controle van werken
ID
1076997
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076997

Beschrijving

Er werd uitgegaan van een site zonder complexe stratigrafie waarbij één opgravingsvlak diende te worden aangelegd. Gezien de beperkte breedte van het plangebied werd er geopteerd om meteen over te gaan tot een opgraving. Deze werd om economische en praktische redenen ingepland net voor de uitvoering van de werkzaamheden zodoende betreft het een opgraving door middel van werfbegeleiding. Dit resulteerde in een fasering van het onderzoek. uiteindelijk werd het onderzoek uitgevoerd in drie fasen waarbij het archeologisch team werd ingezet bij de voorbereidende werken. De eerste fase betreft het zuidoosten van het projectgebied, in de richting van Ardooie. Concreet is dit de zone tussen de Prof. Nelissstraat en de Litterveldstraat. Het veldwerk voor deze fase vond plaats tussen 4/03/2020 en 11/03/2020. De tweede fase situeert zich tussen de Litterveldstraat en Vloethemveld (ter hoogte van Campus POV). De begeleiding van deze fase vondplaats tussen 6/04/2020 en 9/04/2020. De derde fase bevindt zich in het noordwesten van het plangebied en situeert zich tussen de Litterveldstraat en de Diksmuidse Heirweg nr. 3. Het veldwerk ter hoogte van deze fase vond plaats tussen 26/10/2020 en 28/10/2020. 

Bij de uitvoering van de werfbegeleiding werd er lichtjes afgeweken van het programma van maatregelen in die zin dat wanneer het archeologisch niveau zich onder de vastgestelde verstoringsdiepte bevond, met inbegrip van de een buffer van 20 cm, er geen verdere vlak verdieping plaatsvond. Teneinde het archeologisch niveau op deze locaties vast te stellen werden er om de 10 m profielen aangelegd. Deze techniek werd enkel gebruikt wanneer er in de omgeving geen archeologisch relevante sporen werden aangetroffen. De beweegreden hiervoor was economisch. Het extra uitgegraven volume diende immers aangevuld te worden met een stabilisatie. 

Auteurs: Baeyens, Nathalie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Bronnen

Bron: BAEYENS N. en J. DE MULDER 2022: Diksmuidse Heirweg Zedelgem Eindverslag, Rapport, 677, Eke.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Brugse Heirweg, Diksmuidse Heirweg (Zedelgem)
Naar aanleiding van de nieuwe fietsvoorzieningen ter hoogte van de Diksmuidse en Brugse Heirweg te Zedelgem werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een werfbegeleiding.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Werfbegeleiding Diksmuidse Heirweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076997 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.