Gebeurtenis

Opgraving Church Dugout Ieperstraat

in-situbehoud, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1076999
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076999

Beschrijving

Tijdens het archeologisch onderzoek werd een zone van ca. 4m bij 5m opgegraven om de toegang tot de dugout vrij te maken. Richtinggevend zijn de vroegere kerkmuren. Het uitgangspunt is dat deze in situ bewaard bleven. Er werden geen nieuwe archeologische sporen aangetroffen dan deze die al opgegraven zijn. Om een veilige uitgang te verzekeren, moest een constructie worden gebouwd tot op de bodem van de dugout. Daarom werd een deel van de originele dugoutuitgang ontmanteld en gedocumenteerd. Het onderzoek vond plaats in verschillende fasen tussen 8 maart en 22 mei 2017. De grondwerken werden uitgevoerd door de gemeente zelf. Er werd niet afgeweken van de geplande werkwijze en strategie. De enige wijziging ten opzichte van het vooropgestelde plan was de grootte van de werkput die uiteindelijk, om praktische redenen, ca. 5m bij 6m mat.

Auteurs: Verdegem, Simon
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: VERDEGEM S. & DECORTE J. 2022: Church dugout (Zonnebeke, West-Vlaanderen) archeologisch onderzoek vanuit wetenschappelijke vraagstelling. eindverslag. Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ieperstraat (Zonnebeke)
Het Memorial Museum Passchendaele 1917 en de gemeente Zonnebeke willen de Zonnebeke Church Dugout in 2017 openstellen voor het grote publiek. In februari 2017 verkreeg de gemeente definitief groen licht voor de openstelling van de Dugout. Eerste voorwaarde is dat er een extra uitgang wordt gecreëerd. Hiervoor komt de deels ingestorte toegang van het plangebied in aanmerking.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Church Dugout Ieperstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076999 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.