Gebeurtenis

Werfbegeleiding 't Zand

metaaldetectie, controle van werken, archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek
ID
1077005
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077005

Beschrijving

Het archeologisch veldwerk vond plaats tijdens 29 werkdagen van januari tot april 2021. Tijdens de werfbegeleiding is het plangebied ingedeeld in zes sleuven. Deze sleuven zijn afgebakend volgens het verloop van de uitgravingen. De opgraving levert duidelijk sporen op van een archeologische site en biedt een groot potentieel voor kennisvermeerdering omtrent de landschappelijke geschiedenis van Brugge. In totaal zijn 47 sporen ontdekt, 24 profielen geregistreerd en 167 stalen verzameld. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn 24 bodemkundige profielen aangelegd en bestudeerd. Elk profiel is aangelegd tot op minstens 30 cm onder de top van het pleistocene zand. Door de aard van het onderzoek, een werfbegeleiding, zijn de profielen ingepland volgens het verloop van de uitgravingen. De aard van de aangetroffen archeologische voorwerpen en de landschappelijke contexten, geven een groot belang aan natuurwetenschappelijk onderzoek om de geschiedenis van het terrein in al zijn aspecten te vatten. Uit de vulling van de brede gracht (spoor 6) die gelinkt wordt aan de bleekweide, zijn twee stalen genomen van de sterk organische lagen die het onderwerp vormen van een macrobotanisch onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn verschillende stalen genomen voor palynologisch onderzoek. De pollenanalyse is uitgevoerd op vier locaties: profielen 19, 20 en 21 en spoor 26. Op deze manier omvat het palynologisch onderzoek alle landschappelijke eenheden, van het pleistoceen zand tot en met de ophogingslagen. Tijdens het onderzoek zijn verschillende stalen genomen voor diatomeeën onderzoek. De staalname gebeurde parallel met de staalname voor palynologisch onderzoek. Voor 14C-datering werden enkel botanische macroresten van bovengrondse delen van terrestrische planten gebruikt omdat deze geen fotosynthese in het water vertonen. Het dateerbaar materiaal werd ingediend bij het KIK voor AMS 14C-datering. Door het belang van deze vondsten is beslist deze integraal te bemonsteren voor een soort bepaling en dendrochronologie. Van 53 houten objecten kon een monster gezaagd worden (blokken van 5 cm dik). Na overleg zijn 11 stalen, die ruimtelijk verspreid liggen over de site, geselecteerd. Tijdens het archeologisch onderzoek aan ’t Zand te Brugge werden minstens 1036 fragmenten dierlijk materiaal ingezameld, dit is goed voor ruim 18,5 kg. Deze werden gebruikt voor een archeozoölogisch onderzoek. De vele metaalvondsten die zijn aangetroffen, werden bekomen door een grondige metaaldetectie. 

Auteurs: Verwerft, Dieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raakvlak

Bronnen

Bron: VERWERFT D. e.a. 2022: ‘t Zand, Brugge: Archeologierapport naar aanleiding van de archeologische opgraving, Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

't Zand (Brugge)
Interparking nv plant een uitbreiding van de parking ’t Zand in Brugge. Op een terrein ter hoogte van het Koning Albert I-park te Brugge, zal door de initiatiefnemer een reeds bestaande ondergrondse garage uitgebreid worden. Aangezien het gebied in de historische stadskern van Brugge ligt, is een archeologisch onderzoek nodig.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Werfbegeleiding 't Zand [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077005 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.