Gebeurtenis

Opgraving Zandvoordeplaats

archeologische opgravingen, palynologisch onderzoek, controle van werken
ID
1077009
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077009

Beschrijving

Hoewel initieel een werfbegeleiding voorgesteld werd, heeft ADEDE een opgraving ter plaatse uitgevoerd waarbij de archeologische werkzaamheden plaatsvonden voor de geplande rioleringswerken. Binnen het onderzoeksgebied werden 2 werkputten (zie onderstaande tabel voor de oppervlakten)
door middel van een werfbegeleiding verder onderzocht. Gezien het onderzoek meteen gevolgd werd door de bouwwerken, werden niet alle werkputten weer gedicht. Het vlak werd aangelegd tot op het archeologisch relevante niveau. Het hoogste peil van het aangelegde eerste vlak bevond zich op 41,86m TAW en het laagste op 41,74m TAW. Het tweede vlak bevond zich tussen 41,14m TAW en 41,67m TAW. Het derde vlak bevindt zich op een diepte van 40,89m TAW. De veldwerkleider begeleidde de geplande graafwerken vanaf het huidige maaiveld. Er werd bij deze begeleiding zoveel als mogelijk getracht om de technieken van een archeologische opgraving te benaderen. Het graafwerk werd uitgevoerd door een ervaren kraanman, voorzien door de opdrachtgever, met een 16-tons-rupskraan met een gladde graafbak van 1,8m. Er werd grondig afgeweken van de werkwijze voorgesteld in de bekrachtigde Nota ID 7986. Vooreerst dient vermeld te worden dat er op 12.12.2018 twee archeologienota’s werden in akte genomen die hetzelfde projectgebied omvatten, echter beide met een verschillende afbakening voor vervolgonderzoek . Geen van beide archeologienota’s omvatte de afbakening die opgenomen werd in de omgevingsvergunning. Zo werd uitgegaan van een openbare inrichting van de zone rondom de kerk en de heraanleg van het kerkhof . De geplande werkzaamheden ter hoogte van het gemeentehuis behelsden enkel de aanleg van de riolering ter hoogte van de Zandvoordeplaats tot grosso modo ter hoogte van huisnummer 36. Gezien deze grondige afwijking van de werkzaamheden werd voorafgaand contact opgenomen met de dienst CO7. Na overleg werd besloten enkel de zone die daadwerkelijk onderhevig was aan geplande werkzaamheden te onderzoeken. Deze opgraving verliep gefaseerd om de achterliggende bouwwerken niet te hinderen waardoor er in 2 fases werd gegraven. Er werden 3 stalen genomen met het oog op natuurwetenschappelijk onderzoek. Uit deze groep worden een aantal stalen weerhouden voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek zoals palynologisch onderzoek.

Auteurs: Van Eynde, Merel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Bronnen

Bron: VAN EYNDE M. en JANSSENS D. 2022: Eindverslag Zonnebeke – Zandvoorde Centrum (West-Vlaanderen), Verslag van resultaten, ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT, 752, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zandvoordeplaats (Zonnebeke)
Naar aanleiding van de geplande werken waarbij een toevoerleiding naar de landelijke zuivering Zandvoorde gepland werd, voerde ADEDE bv in opdracht van Aquafin nv een archeologische werfbegeleiding uit aan de Zandvoordeplaats te Zandvoorde (Zonnebeke).


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Zandvoordeplaats [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077009 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.