Gebeurtenis

Opgraving Kerkstraat-Daalstraat

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1077015
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077015

Beschrijving

Gezien het uitgevoerde vooronderzoek de aanwezigheid van een archeologische site bevestigde, werd overgegaan tot een vervolgonderzoek onder de vorm van een vlakdekkende opgraving. De oppervlakte van de op te graven zone bedroeg 1042m² en beslaat het gehele perceel waarop de geplande werken betrekking hebben. Hierbij werden twee zones afgebakend. De eerste zone had een oppervlakte van 465m² en komt overeen met de te bouwen meergezinswoning en westelijke helft van de te bouwen garages. De tweede zone had een oppervlakte van 570m² en komt overeen met gebouwen 1, 2 en 3, de oostelijke garages en de waterputten. Bij de afbakening van zone 1 werd rekening gehouden met een buffer van circa 2m ten opzichte van de zuidelijk liggende bebouwing, dit om de stabiliteit van de omliggende muren niet te ondermijnen. Bij zone 2 werd een gelijkaardige buffer aangehouden voor het ten oosten ervan liggende huis. De opgraving had als doel alle aanwezige archeologische sporen binnen deze begrenzingen in kaart te brengen en te onderzoeken. Op drie assemblages werd ook een c14-datering uitgevoerd door het KIK.

Auteurs: Galloo, Matthias
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: GALLOO M. 2022: Archeologische opgraving Mesen Kerkstraat-Daalstraat (prov. WestVlaanderen). Verslag van resultaten. Eindverslag, Ingelmunster.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkstraat (Mesen)
In het kader van het bouwrijp maken van het projectgebied en het bouwen van een meergezinswoning met zes entiteiten en drie eengezinswoningen te Mesen Kerkstraat/ Daalstraat (provincie West-Vlaanderen) voerde een team van Monument Vandekerckhove nv tussen 30 april en 28 mei 2019 een archeologische opgraving uit op het terrein.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kerkstraat-Daalstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077015 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.