Gebeurtenis

Opgraving Reningelststraat

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1077021
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077021

Beschrijving

Het openleggen van het terrein gebeurt met een kraan met tandeloze kraanbak van ca. 21 ton onder constante begeleiding van een erkend archeoloog. Omwille van de oppervlakkige aard van een dergelijke kampement, waarbij de meeste structuren zich aan het maaiveld bevonden, was het dan ook zeer cruciaal het niveau van het vlak aan te leggen net onder de huidige ploeglaag. Tijdens de aanleg van het vlak werd er tevens steeds gedetecteerd met een metaaldetector in functie van eventueel aanwezige CTE (Conventionele en Toxische Explosieven) gezien de aard van de site, maar ook voor eventuele kleine mobiele uitrusting-vondsten zoals riemgespen, knopen, en dergelijke meer. Er werd geopteerd om de afzonderlijke stroken hetzelfde werkputnummer te geven om verwarring te vermijden, nl. werkput 1.

Auteurs: Pype, Pedro
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: PYPE, P. e.a. 2022: ͞N° 4 Camp Uncovered. Sporen van een Commonwealth versterking en tenten- en barakkenkampement van de 4th Canadian Artillery Brigade uit de Eerste Wereldoorlog langs de Reningelststraat te De Klijte (Heuvelland, West-Vlaanderen). ABO archeologische rapporten, 1784, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Reningelststraat 133 (Heuvelland)
Naar aanleiding van de geplande werken van een kleine waterzuiveringsinstallatie ter hoogte van het onderzoeksgebied, diende een archeologienota opgesteld te worden. Hieruit volgde dat een vlakdekkende opgraving nodig was.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Reningelststraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077021 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.