Gebeurtenis

Opgraving Middenstraat/Sint-Tillostraat

metaaldetectie, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1077022
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077022

Beschrijving

De veldcampagne vond plaats tussen 21 en 24 februari 2022. Ten alle tijden werd er rekening gehouden met de randvoorwaarden/richtlijnen zoals ons
doorgegeven via voorstudies onder goedkeuring van OE. Er werden vijf werkputten (WP 1 tem 5) onderzocht met een totale oppervlakte van 4053 m². De werkputten werd oplopend afgegraven en aangelegd op één niveau. Hierbij werden zowel vlak- als profielregistraties uitgevoerd. Tijdens de inventarisatie werd het sporenvlak onder begeleiding van een archeoloog machinaal aangelegd. De stockage van uitgegraven grond gebeurde gescheiden (teelaarde en onderliggend) aan beide zijden van de werkput. Na aanleg werd het vlak door een erkend metaaldetectorist afgelopen waarbij de aangetroffen vondsten op puntlocatie werden ingemeten. Deze kregen een oplopend vondstnummer net zoals de andere vondsten gerelateerd aan sporen en losse vlakvondsten tijdens de aanleg met de kraan. Enkele bulkstalen werden genomen voor palynologisch en macrobotanisch onderzoek. 

Auteurs: Deconynck, Jasper
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GATE

Bronnen

Bron: DECONYNCK J. e.a. 2022: Hooglede Gits - Middenstraat. Verslag van resultaten. Eindrapport Opgraving, Aalter.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Middenstraat (Hooglede)
Naar aanleiding van de geplande verkaveling van het onderzoeksgebied, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Middenstraat/Sint-Tillostraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077022 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.