Gebeurtenis

Syntheseonderzoek landschapsreconstructie Zuid-Vlaamse leemstreek

anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, bureauonderzoek, thematische inventarisatie, radiokoolstofdatering
ID
1077037
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077037

Beschrijving

SOLVA beoogt met het syntheseonderzoek ‘Door de bomen het bos zien. Een landschapsreconstructie van een microregio in de Zuid-Vlaamse leemstreek tussen de late ijzertijd en het begin van de late middeleeuwen’ een eerste proeve tot microregionaal landschapsonderzoek te realiseren, gekaderd binnen een archeologische context, aan de hand van het synthetiseren van paleo-ecologische informatie en een confrontatie met de archeologische bronnen. Meer specifiek zal de nadruk hierbij liggen op palynologisch en macrobotanisch onderzoek, waar mogelijk aangevuld met anthracologisch onderzoek. Als onderzoeksgebied is geopteerd voor de Scheldevallei en de aan weerszijden flankerende heuvelzones in de Zuid-Vlaamse leemstreek, op de grens van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Binnen deze microregio werd als doel gesteld om onderzoeksdata van verschillende projecten
met elkaar te confronteren en waar wenselijk bijkomende waarderingen en analyses uit te voeren op staalnames van uitgevoerd Malta-onderzoek. 

De belangrijkste doelstelling van dit project is het onderzoeken van de landschapsontwikkeling in de Scheldevallei in de Zuid-Vlaamse leemstreek in relatie tot de menselijke aanwezigheid tussen de late ijzertijd en het begin van de late middeleeuwen. Daarvoor worden landschappelijke en archeologische data van diverse opgravingen in eenzelfde microregio met elkaar geconfronteerd. Er wordt getracht om traditionele ideeën over de evolutie van het landschap in vraag te stellen en te evalueren (boskap tijdens de Vroege- en Midden-Romeinse tijd, bosregeneratie in de vroege middeleeuwen, ontbossing tijdens de volle middeleeuwen) en aldus bestaande theorieën over landschapsvorming te staven dan wel te ontkrachten voor de onderzoeksregio.

Auteurs: Cherretté, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: SOLVA Dienst Archeologie; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: CHERRETTE B. e.a. 2021: Door de bomen het bos zien, SYNTAR nr. 7, Brussel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Steenovenstraat (Anzegem)
Naar aanleiding van een geplande verkaveling, werd een archeologische opgraving uitgevoerd.


Diepestraat (Wortegem-Petegem)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van sportterreinen.


Doorniksesteenweg, Pont West (Ronse)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van de aanleg van een bedrijventerrein.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Syntheseonderzoek landschapsreconstructie Zuid-Vlaamse leemstreek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077037 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.