Gebeurtenis

Opgraving Aalst Siesegemkouter 1A

archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, vlakopgravingen, archeologische opgravingen
ID
1077061
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077061

Beschrijving

Na het uitvoeren van evaluerend onderzoek (landschappelijk bodemonderzoek en archeologisch booronderzoek en proefsleuven) moesten delen van het projectgebied vlakdekkend opgegraven worden. Op basis van het vooronderzoek was er namelijk een verwachting naar sporen uit de metaaltijden en mogelijk het neolithicum.
Het onderzoek spitst zich enkel toe op zone 1A, de noordoostelijke zone van het projectgebied die ontwikkeld wordt tot bedrijventerrein, en enkel tot de zones van wegen- en groeninfrastructuur.
De opgraving splitste zich op in 8 werkputten met een totale oppervlakte van 9015m².

Auteurs: Van Den Berghe, Katrien; Van Eynde, Merel; Vranken, Jolien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN EYNDE M., VRANKEN J. & VAN DEN BERGHE K. 2022: Eindverslag Siesegemkouter 1A, Adede archeologisch rapport 568, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Siesegemlaan (Aalst)
In verschillende werkputten, verspreid over het projectgebied werden 68 relevante sporen aangetroffen. Eén crematiegraf, 2 kringgreppels, 18 kuilen en 46 mogelijke paalkuilen. De sporen zijn te dateren in de Romeinse periode en de metaaltijden. Dit sluit aan bij eerdere vlakdekkende onderzoeken ten oosten en zuidoosten van het projectgebied.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Aalst Siesegemkouter 1A [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077061 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.