Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Neerstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1077080
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077080

Beschrijving

Naar aanleiding van werken in functie van grondverbetering, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Voor het landschappelijk booronderzoek zijn (door ADEDE) in totaal zes boringen geplaatst.

De vier proefsleuven zijn gegraven op de locatie die in het voorgestelde puttenplan is aangegeven. In totaal is ca. 705 m² opengelegd. Er is met andere woorden iets meer opengelegd dan 12,5% van het oppervlak.

Auteurs: Heirbaut, Elly
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba; LARes bvba

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A. & BECKERS C. 2022: Vooronderzoek aan de Neerstraat te Arendonk. Deel I, LAReS-rapport 651.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Neerstraat (Arendonk)
Naar aanleiding van werken in functie van grondverbetering, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Neerstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077080 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.