Gebeurtenis

Opgraving Pastoor Coplaan

metaaldetectie, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen
ID
1079999
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1079999

Beschrijving

De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verder verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Het onderzoeksterrein werd opgedeeld in vier werkputten.

Alle werkputten, sporen en een aantal representatieve profielen werden fotografisch vastgelegd. Vervolgens werden alle vlakken, profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten en werden de sporen en profielen beschreven, waarna de sporen werden gecoupeerd, ingetekend en gefotografeerd.

Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van 2.336 m². Dit is 92,7 % van de te onderzoeken zone. Langs de noordoost- en zuidwestrand van het onderzoeksgebied werd een strook van 1,5 m breed niet onderzocht om de stabiliteit van de aangrenzende tuinafsluitingen niet in
het gedrang te brengen. Dit resulteerde in het verlies van zo’n 185 m² aan oppervlakte.

Auteurs: Kennis, Jef
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: Kennis J. 2022: Eindverslag archeologische opgraving Zwijndrecht – Pastoor Coplaan, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pastoor Coplaan (Zwijndrecht)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor sloopwerken en het inrichten van een nieuwe woonverkaveling, vond binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek plaats in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit leverde nederzettingssporen op uit een nog niet nader te bepalen periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Pastoor Coplaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1079999 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.