Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Broekzijstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080362
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080362

Beschrijving

De vier proefsleuven zijn gegraven op de locatie die in het voorgestelde puttenplan is aangegeven. Daarnaast is tussen werkput 2 en werkput 3 om de verspreiding van de archeologische sporen te onderzoeken een korte volgsleuf (werkput 5) aangelegd. Ook in werkput 4 is een kijkvenster aangelegd ter hoogte van een archeologisch relevant spoor om het verdere verloop in kaart te kunnen brengen. In totaal is ca. 374 m² opengelegd. Er is met andere woorden iets minder opengelegd dan 12,5% van het oppervlak, maar de aangelegde proefsleuven en uitbreidingen zijn een voldoende steekproef om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de aan- dan wel afwezigheid van archeologische sporen om de onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden.

Auteurs: Heirbaut, Elly
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E. & MONDEN A. 2023: Proefsleuvenonderzoek aan de Broekzijstraat te Lille. Deel I. LAReS-rapport 669.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Broekzijstraat (Lille)
Naar aanleiding van de sloop van bebouwing en de verkaveling in vier nieuwe loten werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Broekzijstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080362 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.