Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ham

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1080372
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080372

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden 30 boringen uitgezet. De boorlocaties kunnen in twee clusters opgesplitst worden. De eerste is lineair en volgt de loop van een oude meander van de Schelde in het westen van het plangebied. De tweede situeert zich nog verder westwaarts in een tweede oude Scheldemeander.

Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden in totaal 164 boringen in een 5x6 m grid uitgezet.

Er werd ca. 4932 m gesleufd, verspreid over 41 werkputten en kijkvensters. In totaal werd zo 9333 m² onderzocht. Dit komt overeen met 11,3% van een advieszone van 82410 m².

Auteurs: Rozek, Joachim
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba

Bronnen

Bron: ROZEK J., VERGAUWE R., CRUZ F., DECONYNCK J., VAN DE VELDE S. & LALOO P. 2023: Verslag van Resultaten. Landschappelijk bodemonderzoek 2022H226. Verkennend booronderzoek 2022K264. Proefsleuvenonderzoek 2022K2645. Wetteren Ham, GATE bv, Aalter.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Cooppallaan, Voordestraat (Wetteren)
Naar aanleiding van de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Ham [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080372 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.