Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Wampenberg 72 (fase 1)

landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080410
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080410

Beschrijving

Naar aanleiding van de afbraak van verschillende bestaande structuren, en de bouw van een hal en een nieuwe toonzaal waarboven ook verschillende eengezinswoningen zullen worden ingericht, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De werkzaamheden en het archeologisch onderzoek worden gefaseerd uitgevoerd. Deze nota behandelt fase 1 die enkel de zone langsheen de straatzijde (Wampenberg) betreft.

Voor het landschappelijk booronderzoek werden in totaal 8 boringen uitgevoerd.

De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied van fase 1 bedraagt ca. 2.391 m². Hiervan werd ca. 305 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met ca. 12,8 % van de totale oppervlakte van het onderzoeksgebied. Bij dit onderzoek werden vijf werkputten en één klein kijkvenster aangelegd. Het kijkvenster werd aangelegd om een beter beeld te krijgen op de aanwezige sporen, of juist de afwezigheid van sporen te staven.

 

Auteurs: Bouckaert, Kevin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: BOUCKAERT K., VAN BAAL M. & VERRIJCKT J. 2023: Nota landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek Arendonk, Wampenberg 72 (fase 1): Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 1222.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wampenberg (Arendonk)
Naar aanleiding van de afbraak van verschillende bestaande structuren, en de bouw van een hal en een nieuwe toonzaal waarboven ook verschillende eengezinswoningen zullen worden ingericht, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De werkzaamheden en het archeologisch onderzoek worden gefaseerd uitgevoerd. Deze nota behandelt fase 1 die enkel de zone langsheen de straatzijde (Wampenberg) betreft.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Wampenberg 72 (fase 1) [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080410 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.