Gebeurtenis

Vooronderzoek Hoekstraat 2

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk bodemonderzoek, archeologische veldkartering
ID
1080478
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080478

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op 6 maart 2023. Er werden 26 boringen geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. 

Op diezelfde dag voerde men een veldkartering uit. Het terrein werd onderzocht in raaien met een noordwest - zuidoost oriëntatie in het noordelijke deel en met raaien met een zuidwest - noordoost oriëntatie in het zuidelijke deel. De raaien hadden een tussenafstand van 5 m.

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats van 7 tot en met 10 maart 2023. Er werden14 sleuven en 4 kijkvensters aangelegd.

 

Auteurs: Arts, Annick
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN EYNDE M., 2023, Nota Bocholt - Hoekstraat 23 (Limburg), ADEDE Archeologisch rapport 990, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoekstraat 25 (Bocholt)
Het proefsleuvenonderzoek leverde kuilen, paalkuilen en greppels op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Hoekstraat 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080478 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.