Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Koning Leopoldlaan 3

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1080486
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080486

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden binnen het plangebied zes boringen geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 50 x 40 m.

De verkennende archeologische boringen werden geplaatst op locaties waar een bewaarde paleobodem aanwezig was en waar dus een verwachting voor intacte steentijdsites was. Daar werden 50 verkennende archeologische boringen geplaatst binnen het plangebied.

Er werden vijf proefsleuven aangelegd met een noord-zuid oriëntatie. In totaal werd er ca. 1.362 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 12,31 % van de totale oppervlakte van het plangebied (ca. 11.063 m²).

Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J., VAN BAAL M. & VERRIJCKT J. 2023: Nota landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Maldegem, Koning Leopoldlaan 3: Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 1240.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koning Leopoldlaan 3 (Maldegem)
Naar aanleiding van een geplande nieuwbouw met bijhorende infrastructuur, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Koning Leopoldlaan 3 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080486 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.