Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Acacialaan - Fase 1

landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080491
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080491

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden in totaal 48 boringen uitgevoerd.

Voor het proefsleuvenonderzoek werd er binnen fase 1 van het plangebied voor 2.125 m aan proefsleuven aangelegd. Dit komt neer op 4.250 m² onderzochte oppervlakte. De proefsleuven werden verder aangevuld met 428 m² aan kijkvensters. In totaal werd er zo voor 4.678 m² onderzocht binnen fase 1 van het plangebied. Fase 1 telt een oppervlakte van 38.707 m². Zo werd er voor 12,1% van fase 1 binnen het plangebied onderzocht. Het gehele plangebied kent een oppervlakte van ca. 89.566 m². In de volgende fase van het proefsleuvenonderzoek kent het onderzoeksgebied een oppervlakte van 50.859 m².

Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J., VAN EYCK B. & VERRIJCKT J. 2022: Nota landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek Londerzeel, Acacialaan – Fase 1: Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 1183.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Acacialaan (Londerzeel)
Naar aanleiding van de bouw van een retail- en bedrijvenpark met bijhorende wegenis werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek zal in verschillende fases worden uitgevoerd. Deze nota behandelt fase 1 van het onderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Acacialaan - Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080491 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.