Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Lierbaan

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080541
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080541

Beschrijving

Tijdens de uitvoering van het landschappelijke bodemonderzoek werden de vijf ingeplande landschappelijke boringen uitgevoerd op de voorziene locatie. Bijkomend werd in de meest zuidelijke hoek van het plangebied nog één bijkomende landschappelijke boring geplaatst.

In totaal werd er 833 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 12,35 % van de totale oppervlakte van het plangebied (6.745 m²).

Auteurs: Nuyts, Timothy
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: NUYTS T. & VERRIJCKT J. 2023: Nota landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek Putte, Lierbaan: Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 1245.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lierbaan, Peter Michielslei (Putte)
Naar aanleiding van de geplande aanleg van trayvelden, een waterretentiezone en een bassin werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologische relevante vondsten, sporen en/of structuren uit eender welke (pre-)historische periode aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Lierbaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080541 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.