Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Daalbeekstraat

landschappelijk booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1080545
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080545

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden 4 boringen, in een driehoeksgrid van 30 m x 40 m, uitgevoerd binnen de contouren van het projectgebied.

Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden er binnen het onderzoeksgebied 21 verkennende archeologische boringen aangebracht.

In totaal werden er binnen het onderzoeksgebied 12 waarderende archeologische boringen aangebracht. Bijkomstig werd er één proefput van 1,2 m² geplaatst ter hoogte van de positieve boring (Boring 18) uit het verkennend archeologisch booronderzoek.

Door middel van vier aangelegde proefsleuven werd een oppervlakte van 360 m² onderzocht. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt zo’n 2 214 m². Dit resulteert in een dekkingspercentage van 16 %, hetgeen meer dan voldoende bleek te zijn om een representatief beeld te verkrijgen van het aanwezige bodemarchief.

Auteurs: van Arnhem, Bram
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Bronnen

Bron: VAN ARNHEM B.J.L., DOUCET A., LEES T. & DECRAMER W. 2022: Nota Uitgesteld vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem Roosdaal – Daalbeekstraat, ROO3020. Terra Engineering & Consultancy nv, Sint-Truiden.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Daalbeekstraat (Roosdaal)
Naar aanleiding van de aanleg van rioleringen, de heraanleg van de wegenissen en de aanleg van een pompstation met parkeerzone en werkzone en een grondverbeteringszone, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek, een waarderend archeologisch booronderzoek, een proefputtenonderzoek i.f.v. steentijd artefactensites en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Daalbeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080545 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.