Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Hogebranddreef

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080561
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080561

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden negen boringen geplaatst.

Door middel van zes proefsleuven werd een oppervlakte van 1 485 m² onderzocht. Het totale terreinoppervlakte van 13 584 m² kon niet volledig onderzocht worden doordat er in het zuiden een parking en een deel van een voetbalterrein aanwezig waren. Het onderzoeksgebied is daarom 12 722 m². Dit resulteert in een dekkingspercentage van 11,67 %. 

Auteurs: Doucet, Alexander
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Bronnen

Bron: DOUCET A., BIGONZI V. & DECRAMER W. 2023: Nota Uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem Maldegem – Hogebranddreef. Verslag van resultaten, Terra Engineering & Consultancy nv, Sint-Truiden.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hogebranddreef (Maldegem)
Naar aanleiding van de aanleg van een nieuw sportveld in kunstgras met bijhorende omgevingsaanleg, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Hogebranddreef [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080561 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.