Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Lichtenberglaan

verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080579
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080579

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een kantoorgebouw met achterliggende fabriekshal en bijhorende infrastructuur, werd er een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Verspreid over het terrein werden voor het verkennend archeologisch booronderzoek 26 boringen geplaatst. 

Door middel van drie proefsleuven werd een oppervlakte van 425 m² onderzocht. De aangelegde oppervlakte resulteert in een dekkingspercentage van 14,7 %. Het aanleggen van een kijkvenster werd als niet nuttig geacht gezien de proefsleuven reeds een hoge dekkingsgraad bevatten en de afwezigheid van sporen aantoonden.

Auteurs: Lees, Tom
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Bronnen

Bron: LEES T., DOUCET W. & DECRAMER W. 2023: Nota Uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem Sint-Truiden – Lichtenberglaan. Verslag van Resultaten, Terra Engineering & Consultancy nv, Sint-Truiden.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lichtenberglaan (Sint-Truiden)
Naar aanleiding van de bouw van een kantoorgebouw met achterliggende fabriekshal en bijhorende infrastructuur, werd er een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Lichtenberglaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080579 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.