Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Don Boscostraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080621
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080621

Beschrijving

Naar aanleiding van de realisatie van een uitbreiding van het gemeentehuis met aanvullend gebouwen voor handel met 12 appartementen, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Voor het landschappelijk booronderzoek werden in totaal zes boringen uitgevoerd.

In totaal werd er 269 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek en aanvullende kijkvensters. Dit komt overeen met 10% van de totale oppervlakte van de oorspronkelijke advieszone (ca. 2.700 m²). Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek valt er echter een verstoorde zone weg van ca. 344 m². Dit betekent dat er van de uiteindelijke advieszone 11,5% werd onderzocht. Aangrenzend met deze verstoring bevond zich bovendien nog een lager gelegen zone waar enkel nog fluviatiele afzettingen aanwezig waren onder de A-horizont die ook niet werd weerhouden voor het proefsleuvenonderzoek. Er kan op basis van bovenstaande argumentatie dan ook gesteld worden dat er aan de oppervlaktecriteria werd voldaan, ondanks de afwijkingen. Op basis van de onderzochte zone is er aldus een voldoende inzicht verkregen in de aan- of afwezigheid van archeologische sporen en/of structuren.

Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J., JENNES N. & VERRIJCKT J. 2022: Nota landschappelijk bodem- en proefsleuvenonderzoek Hechtel, Eksel, Don Boscostraat: Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 1169.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Don Boscostraat, Kamperbaan (Hechtel-Eksel)
Naar aanleiding van de realisatie van een uitbreiding van het gemeentehuis met aanvullend gebouwen voor handel met 12 appartementen, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Don Boscostraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080621 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.