Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Reytstraat 168

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080641
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080641

Beschrijving

Om het terrein te evalueren, werden drie landschappelijke boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m.

Er werden 2 werkputten aangelegd in de vorm van proefsleuven. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar met een noordwest-zuidoost oriëntatie. Hiermee werd een oppervlakte opengelegd van 88,55 m². Dit is 20,13 % van de te onderzoeken zone. Er werden geen kijkvensters aangelegd door de beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied, het gebrek aan archeologisch relevante sporen en omdat de beoogde 12,5 % aan te onderzoeken zone reeds ruim gehaald werd door middel van de aangelegde proefsleuven.

Auteurs: Bruggeman, Jordi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: BRUGGEMAN J. & KENNIS J. 2023: Nota Welden (Oudenaarde) – Reytstraat 168. Rapporten All-Archeo bv 1584.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Reytstraat 168 (Oudenaarde)
Naar aanleiding van het slopen van een bestaande woning en het optrekken van een nieuwe, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Reytstraat 168 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080641 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.