Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Lodderstraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080654
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080654

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden 17 boringen uitgezet.

Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte opengelegd van 2637,90 m2. Dit is 10,03 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 694,77m2. Dit is 2,64 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 12,67 % van het terrein onderzocht werd, ondanks de verschillende niet onderzoekbare zones.

Auteurs: Gyesbreghs, Diego
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2023: Nota Hingene/Bornem – Klein-Mechelen/Lodderstraat Verlinden. Rapporten All-Archeo bv 1613, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klein-Mechelen (Bornem)
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een industriezone werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn enkel archeologische sporen aangetroffen uit de late middeleeuwen tot de nieuwste tijd. Ze zijn te interpreteren als resten van historische bebouwing, landindeling, afwatering, ontbossing en recente verstoringen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Lodderstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080654 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.