Gebeurtenis

Archeologische boringen en proefsleuvenonderzoek Zallakenstraat V

metaaldetectie, verkennend archeologisch booronderzoek, bureauonderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, proefputten i.f.v. steentijdartefactensites
ID
1080677
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080677

Beschrijving

Na het landschappelijk booronderzoek werden voor dit terrein 17 verkennende boringen uitgevoerd in een grid van 10 bij 12m. Het noordoostelijk deel van het terrein bevatte positieve boringen waarin vervolgens het grid verdicht werd tot 5 bij 6m. De boorkop had een diameter van 15 of 20cm. In dezelfde zone werden vervolgens 6 proefputten gezet ter verdere evaluatie. Het terrein werd na uitvoering van de opgraving van de steentijdsite onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. 4 Oost-west georiënteerde sleuven inclusief 3 kijkvensters en 1 dwarssleuf konden geen verdere archeologische indicatoren aantreffen.

Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: MILIS S., BROECKMANS D. & LATHOUWERS D. 2023 Nota Zallakenstraat Rotselaar proefsleuvenonderzoek (provincie Vlaams-Brabant) ABO archeologische rapporten 2050, Hasselt.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: BROECKMANS D., DE JAEGHER CH., MILIS S. & VALVEKENSL. 2023: Nota Zallakenstraat Rotselaar steentijdonderzoek (provincie Vlaams-Brabant) ABO archeologische rapporten 1981, Hasselt
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zallakenstraat (Rotselaar)
Bij het archeologische booronderzoek werd in het noordoosten van het terrein een steentijdsite vermoed. Na opgraving hiervan werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd die buiten 2 metaaldetectievondsten geen verdere archeologische indicatoren aan het licht bracht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologische boringen en proefsleuvenonderzoek Zallakenstraat V [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080677 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.