Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Betekomsesteenweg

landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080680
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080680

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werden er 3 boringen gezet in het zuiden van het terrein. In de rest van het projectgebied werden 4 profielputten aangelegd, omdat de boor steeds gestuit werd door aanwezig puin.

De oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 7904 m². In totaal werd hiervan 878,5 m² door middel van proefsleuven onderzocht, hetgeen neerkomt op 11,11 % van het projectgebied.

Auteurs: Geelen, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Bronnen

Bron: GEELEN N., WIJNS D. & CLAESEN J. 2023: Nota met ingreep in de bodem. Aarschot - Betekomsesteenweg. ARCHEBO rapport 2023A295.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Betekomsesteenweg 95 (Aarschot)
Naar aanleiding van de sloop van bestaande bebouwing en het optrekken van bedrijfsverzamelgebouwen en de aanleg van trottoirs, parkings en een groenzone, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Betekomsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080680 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.