Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Pijkedreef

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080711
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080711

Beschrijving

Ter hoogte van het zuidoostelijk gelegen kunstgrasveld werden de boringen, teneinde voldoende dekking van het projectgebied te bekomen, geplaatst in een verspringend driehoeksgrid. Hierbij bedroeg de afstand tussen de boorraaien 25 m en de afstand tussen de boringen in een raai 25 m. De boorraaien werden parallel aan de lengte van het voetbalveld georiënteerd.

In totaal werden vier sleuven aangelegd, telkens met een breedte van 2,5 m. De totale oppervlakte van de eerste fase bedroeg 3 834,16 m². Door middel van de sleuven met aanvullende kijkvensters werd hiervan in totaal 589,23 m² of 15,37 % onderzocht.

Auteurs: Van Neste, Thierry
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. & EVAERT R. 2023: Nota Belsele – Pijkedreef 2023. Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt – team Onderzoek 259 – deel 2.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Modernadreef, Pijkedreef (Sint-Niklaas)
Naar aanleiding van de aanleg van meerdere voetbalvelden en het oprichten van een paviljoen, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Pijkedreef [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080711 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.