Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Reytstraat

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080712
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080712

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werden in totaal 5 boringen uitgevoerd.

Het proefsleuvenonderzoek moest een gebied met een oppervlakte van 550,69m² evalueren. Door de langwerpige vorm van het onderzoeksgebied (ca. 10m breed bij 54m lang) werd slechts één proefsleuf aangelegd centraal op het terrein en met dezelfde oriëntatie. Kijkvensters of dwarssleuven werden niet aangelegd omwille het reeds hoge percentage aan onderzochte oppervlakte, het ontbreken van relevante archeologische sporen, en de beperkte breedte van het plangebied. Door middel van het proefsleuvenonderzoek werd 95,75m² vrijgelegd, wat overeenkomt met 17,39% van het onderzoeksgebied. 

Auteurs: Malfliet, Lisa
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bronnen

Bron: MALFLIET L., HOORNE J. & DE LOGI A. 2023: Welden Reytstraat. Nota, januari - februari 2023. DL&H-nota, Adegem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Reytstraat 199 (Oudenaarde)
Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe ééngezinswoning met verharde oprit, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Reytstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080712 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.