Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Rijksweg-Breestraat

anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080783
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080783

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden 94 boringen uitgevoerd. De boorpunten zijn grotendeels ingeplant volgens een verspringend driehoeksgrid.

De advieszone voor verder onderzoek was ca. 184.800m2 groot. Rekening houdend met een veiligheidsbuffer van ca. 10m rondom de actieve leidingen (ca. 12.935m2), met de reeds verstoorde zones ter hoogte van de voormalige bebouwing (ca. 10.190m2) en met enkele niet onderzoekbare zones (ca. 1.215m2) diende nog een zone van ca. 160.460m2 onderzocht te worden. Hiervan werd ca. 17.764m2 (11,1%) onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters.

Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 23 parallelle oost-west georiƫnteerde sleuven over het grootste deel van het plangebied en 3 afwijkende sleuven in het noordoostelijke terreindeel. Het vooropgestelde sleuvenplan kon grotendeels gevolgd worden, maar werd plaatselijk aangepast naar de terreinomstandigheden. Op basis van het landschappelijk booronderzoek werden reeds enkele zones vrijgegeven waar geen verder proefsleuvenonderzoek meer uitgevoerd diende te worden. Het proefsleuvenonderzoek vond gefaseerd plaats, waarbij de zone rond de voormalige boerderij in het noordwestelijke deel van het plangebied onderzocht werd in fase 2. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om duidelijkheid te krijgen in bepaalde sporen of om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan. De grond werd gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na afronding van het onderzoek werden de sleuven opnieuw gedicht.

Op het terrein werd geen bijkomende kenniswinst verwacht. Er werd dan ook geen verder veldonderzoek uitgevoerd. Wel werd een verdere verwerking uitgevoerd in de vorm van een natuurwetenschappelijk onderzoek op de stalen afkomstig van de houtskoolmeilers. Na een eerste
waardering werden drie sporen onderzocht via 14C-datering en anthracologisch onderzoek.

Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., DEBRABANDERE S. & FONTEYN P. 2023: Nota Wielsbeke Breestraat. Verslag van Resultaten, Acke & Bracke bv, Moerbeke.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Breestraat, Rijksweg (Wielsbeke)
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een logistieke zone bestaande uit 3 bedrijfspercelen, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Rijksweg-Breestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080783 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.