Gebeurtenis

Vooronderzoek dorpskern Oplinter

metaaldetectie, geofysisch onderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080813
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080813

Beschrijving

In zone 2 (Papenweg) werd aan de hand van proefsleuven 14,37 % van het totale onderzoekbare terrein onderzocht.

In zone 6 (Kummenbaan) werd aan de hand van proefsleuven 13,18 % van het totale onderzoekbare terrein onderzocht.

Het geofysisch onderzoek op het Sint-Genovevaplein werd uitgevoerd op 19 oktober uitgevoerd door dr. Ir. Timothy Saey van 3D Soil. Er werd meteen overgestapt naar het gebruik van een grondradar voor het volledige onderzoeksgebied zodat er een duidelijk beeld kon gevormd worden van het volledige onderzoeksgebied. De terreinsituatie is niet geschikt voor magnetometrie of EMI door de aanwezigheid van asfalt verharding en een potentieel van hoge densiteit aan ondergrondse leidingen etc.

In de zone aan het Sint-Genovevaplein werd door middel van vier proefputten een oppervlakte van 35 m² onderzocht. Deze oppervlakte werd ingemeten op het archeologisch aanlegvlak. De ingemeten contouren op het maaiveldniveau bereikte in totaal een oppervlakte van 50 m². In totaal werd 0,85 % van het totale onderzoekbare terrein onderzocht. Hieruit blijkt dat het archeologisch potentieel zeer groot is. Er werden namelijk in alle proefputten archeologische sporen vastgesteld. 

Auteurs: Decramer, Ward
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Bronnen

Bron: DECRAMER W. e.a. 2022: Nota Vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem 21140A Oplinter – Oplintersesteenweg, Mattebeek e.a., Sint-Truiden
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kummenbaan, Papenweg, Sint-Genovevaplein (Tienen)
Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuwe wegenis, en een terrein voor grondverbetering vond een archeologisch vooronderzoek plaats in de Kummenbaan, Papenweg en Sint-Genovevaplein.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek dorpskern Oplinter [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080813 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.