Gebeurtenis

Vooronderzoek Kronenhoekstraat 4-10

in-situbehoud, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080834
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080834

Beschrijving

Er werden vier werkputten (vier proefsleuven) aangelegd. Sleuven 1, 2 en 4 lagen parallel aan elkaar en hadden een zuidwest-noordoost oriëntatie. Om ruimtelijk inzicht te bekomen werden sleuven 2 en 4 aangelegd met een breedte van 3 m. Sleuven 1 en 3 werden dan aangelegd met een breedte van 2 m door de beperkte ruimte van de onderzoekbare zone. Sleuf 3 lag haaks op de andere sleuven om een optimale dekking te bekomen. Alle sleuven werden machinaal aangelegd.

In de zone waar geen proefsleuven mochten aangelegd worden omwille van de te behouden bomen werden twee controleboringen uitgevoerd om de dieptes van de archeologische niveaus in kaart te brengen.

Slechts een zone met een oppervlakte van ca. 1033 m² mocht door middel van het proefsleuvenonderzoek geëvalueerd worden, omwille van de te behouden bomen. Van die oppervlakte is 14,71 % opengelegd.

Auteurs: Gyesbreghs, Diego
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. & BRUGGEMAN J. 2023: Nota Sint-Gillis-Waas – Kronenhoekstraat 4-10, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kronenhoekstraat 4-10 (Sint-Gillis-Waas)
Naar aanleiding van de bouw van twee meergezinswoningen met 15 wooneenheden en 12 carports en een fietsenberging vond een archeologisch vooronderzoek plaats.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Kronenhoekstraat 4-10 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080834 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.