Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Hooiemeersstraat

vlakdekkende opgravingen, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering
ID
1080917
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080917

Beschrijving

Archeologisch onderzoek in het kader van een nieuwbouwproject.

Naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkend archeologisch onderzoek vereist bevonden voor de maximale exploitatie van de potentieel aanwezige kenniswinst.
Voor de uitvoering van het vlakdekkend onderzoek werd gewerkt met één grote werkput. Het oostelijk deel van deze werkput werd eerst afgegraven vanwege de mogelijkheid tot stockage van de grond ten westen van het plangebied. Het afgraven gebeurde in twee fasen. In een eerste fase werd de teeltaarde verwijderd en buiten het projectgebied gestockeerd. In een tweede fase werd het niveau verder verdiept tot op het archeologisch niveau dat manueel verder werd opgeschaafd.

Auteurs: van den Dorpel, Arno
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: VAN DEN DORPEL A. & DE BRANT R. 2022: Rurale activiteiten en metaalbewerking op een meers in de late ijzertijd. Archeologische opgraving aan de Hooiemeersstraat te Wielsbeke - Eindverslag, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hooiemeersstraat (Wielsbeke)
Tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek werden sporen vastgesteld uit de midden-/late ijzertijd, nieuwe en nieuwste tijd en de Tweede Wereldoorlog.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch onderzoek Hooiemeersstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080917 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.