Gebeurtenis

Toevalsvondst Vaartstraat 2

archeologische opgravingen, toevalsvondsten
ID
1080982
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080982

Beschrijving

Bij rioleringswerken werden de restanten van een bunker aangetroffen.  Het aansnijden van deze bunker is op 13 september 2016 gemeld, nadat archeologen van BAAC Vlaanderen bvba dit opmerkten. Toen de vondst werd gemeld, was de aangetroffen structuur al over een twintigtal meter door een rioleringssleuf verstoord. 
In het vervolgtraject werd enkel de bestaande riolering verwijderd waarna de archeologische waarnemingen konden doorgaan. Daaruit bleek dat de bunker door vroegere ingrepen (riolering, nutsleidingen en huisaansluitingen) al beschadigd geraakt was. 
Het veldwerk ging door op 14 en 15 september 2016 en werd uitgevoerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Er werd geprobeerd om de cruciale punten vrij te maken om de situatie plaatselijk te doorgronden en de registratie zo adequaat mogelijk te laten verlopen. De landmeter-expert, eveneens agentschap Onroerend Erfgoed, stond in voor de digitale opmetingen en de bepaling van de exacte locatie van de vondst.


 

 

 

 

Auteurs: Dewilde, Marc; Cousserier, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/69
Type: toevalsvondst (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vaartstraat (Diksmuide)
Bij rioleringswerken werden de restanten van een bunker aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Toevalsvondst Vaartstraat 2 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080982 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.