Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Wijngaardstraat

landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081001
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081001

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden 11 boringen geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30 m.

Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden in totaal 60 megaboringen geplaatst volgens een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m. Gezien het landschappelijk bodemonderzoek een zone van ca. 1400 m² aan het licht bracht, waar de bodem vergraven bleek te zijn, werd het verkennend archeologisch booronderzoek enkel over een oppervlakte van ca. 7362 m² uitgevoerd.

Het terrein werd onderzocht door middel van vier NO-ZW georiënteerde proefsleuven met een totale oppervlakte van 636,20 m². In het noordoosten en het zuidwesten van SL2 werden twee kijkvensters aangelegd. Deze kijkvensters hadden een oppervlakte van ca 36,50 m² (KV1) en 24,70 m² (KV2). Op deze wijze werd in totaal 697,40 m² of 13,01 % van de toegankelijke oppervlakte onderzocht (5360 m²), wat neerkomt op ca. 7,96 % van de totale oppervlakte van het gebied. 

Auteurs: De Loof, Anne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bronnen

Bron: DE LOOF A., DRIESEN P., STEEGMANS J. & SKRABANJA S. 2023: Nota Lummen, Wijngaardstraat. Nieuwbouw van een post-revalidatiecentrum incl. omgevingswerken. Deel 1: Verslag van Resultaten, ARON rapport 1286.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wijngaardstraat (Lummen)
Naar aanleiding van het rooien van het aanwezige bos en de nieuwbouw van een post-revalidatiecentrum incl. omgevingsaanleg, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Wijngaardstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081001 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.