Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Waregemstraat 112

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081102
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081102

Beschrijving

Er werden 11 proefsleuven aangelegd. Proefsleuven 1 tot en met 4 liepen van west naar oost in een (bijna) N-Z gericht tracé. De sleuven dienden te worden onderbroken omwille van de aanwezigheid van een hooiland, maar konden later aan de bestaande sleuven worden verbonden. Dit zijn proefsleuven 8, 9, 10 en 11. Proefsleuven 5 en 6 werden in het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied aangelegd. Voor de evaluatie van de aangetroffen site werden ook in proefsleuven 7 en 8 de nodige kijkvensters aangelegd.

Auteurs: De Smaele, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Bronnen

Bron: DE SMAELE B. & PIETERS H. 2023: Nota van het uitgesteld vooronderzoek naar aanleiding van de uitbreiding van Unilin te Desselgem, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 286, Gentbrugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Waregemstraat 112 (Waregem)
Naar aanleiding van de realisatie van een nieuwe opslagruimte en de aanleg van brandwegen, nutsleidingen en een groenscherm, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werd een nederzetting, vermoedelijk uit de IJzertijd, en een site met walgracht aangesneden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Waregemstraat 112 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081102 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.