Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kapellekouter

verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081111
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081111

Beschrijving

Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden in totaal 68 boringen ingepland in een driehoeksgrid met een resolutie van 10 op 12 m dat bestond uit 7 parallelle raaien.

In totaal werden 6 proefsleuven aangelegd, met een gezamenlijke oppervlakte van 1036m2 op een te onderzoeken zone van 8125m2. Dit kwam neer op 12,7% van het onderzoekbare plangebied en was voldoende om een correcte inschatting te maken van het archeologisch erfgoed.

Auteurs: Deconynck, Jasper
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: DECONYNCK J., BOT B. & VANBRABANT E. 2023: Kapellekouter (Wetteren, Oost-Vlaanderen). Nota, Deel 1: Resultaten van het verkennend archeologisch booronderzoek en vooronderzoek met ingreep in de bodem, Ruben Willaert bvba, Sint-Michiels-Brugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kapellekouter (Wetteren)
Naar aanleiding van de aanleg van een kunstgrasveld ter hoogte van het oostelijke bestaande voetbalveld, werd er een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden twee greppelsegmenten en een kuil uit de Romeinse periode aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kapellekouter [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081111 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.