Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Gouvernementstraat 20

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081112
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081112

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden in totaal 5 boringen uitgevoerd, verspreid over het volledige terrein.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden in het zuidelijk deel 3 licht noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven aangelegd. In het noordelijk deel werden 2 licht noordwest-zuidoost georiënteerde sleuven en 1 licht noordoost-zuidwest georiënteerde sleuf aangelegd. De advieszone voor verder vooronderzoek had een oppervlakte van ca. 3197m2. Een bijgebouw in het noordelijk deel bleef behouden, deze zone is weerhouden voor verder onderzoek (ca. 125m2). Zodoende bleef nog 3072m2 als onderzoekbare zone over. Hiervan werd ca. 330m2 (10,7%) onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters.

Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & WYNS G. 2023: Nota Aalter Gouvernementstraat 20. Verslag van Resultaten, Acke & Bracke bv, Moerbeke.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gouvernementstraat 20 (Aalter)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden 2 recente kuilen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Gouvernementstraat 20 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081112 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.