Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Antwerpseweg 25-31

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081113
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081113

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden vijf boringen geplaatst. Er werd een boorgrid van 30 x 30 m gehanteerd.

Er werden drie proefsleuven aangelegd die met elkaar in verbinding stonden. In totaal werd er 494 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 12,4 % van de totale oppervlakte van het plangebied.

Auteurs: Van Eyck, Bart
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VAN EYCK B. & VERRIJCKT J. 2023: Nota landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek, Geel Antwerpseweg 25-31: Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 1309.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Antwerpseweg (Geel)
Naar aanleiding van de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw van een nieuw winkelcomplex met bijhorende aanhorigheden, werd er een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Antwerpseweg 25-31 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081113 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.