Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Roobaertpark Noord Fase 1

anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1081115
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081115

Beschrijving

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 17 proefsleuven. Alle sleuven hadden een noordwestzuidoost oriëntatie. Ter hoogte van enkele sporen werd de sleuf plaatselijk iets uitgebreid. Extra sleufuitbreidingen en/of kijkvensters werden niet nodig geacht om de sporen in hun archeologische context te interpreteren. De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 7,2 ha, 2 percelen konden nog niet onderzocht worden. Dit zal plaatsvinden in een tweede fase. De totale sleufbare oppervlakte bedroeg ca. 5,4 ha. Tijdens de terreininventarisatie kon 6562 m2 worden onderzocht. Dit komt neer op een percentage van 12,2 %.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden de 4 houtskoolbranderskuilen bemonsterd voor anthracologisch onderzoek en daterend C14- onderzoek.

Auteurs: Lefere, Marie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: LEFERE M. & VANHECKE I. 2023: Roobaertpark Noord (Roeselare, West-Vlaanderen) Projectcode: 2021D233. Nota vooronderzoek met ingreep in de bodem (Fase 1). Deel 2: Verslag van resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek (Fase 1). Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beverenstraat (Hooglede), Gitsestraat (Roeselare)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd er een proefsleuvenonderzoek en natuurwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Er werden bomkraters gelinkt aan WO I, enkele (Romeinse) houtskoolbranderkuilen en greppels en grachten die vermoedelijk tot de late tot post-middeleeuwen of recentere perioden horen, aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Roobaertpark Noord Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081115 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.