Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Perelaarstraat

metaaldetectie, radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, materiaalstudie, vlakdekkende opgravingen
ID
1081136
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081136

Beschrijving

Naar aanleiding van een verkaveling en de bijbehorende realisatie van nieuwbouwwoningen werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd aan de Perelaarstraat in Muizen, Mechelen. Tijdens het onderzoek zijn 10 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 7.776,5 m2.
De archeologische vlakken zijn onder begeleiding van de projectverantwoordelijke machinaal aangelegd door een bandenkraan met een gladde bak met een breedte van 2 m. Tijdens de aanleg van het vlak zijn vondsten verzameld per spoor. Er werden geen tweede vlakken aangelegd. Het betrof een site met een eenvoudige stratigrafie, nl. één sporenvlak. Waar nodig is het vlak manueel opgeschaafd om de leesbaarheid te bevorderen. De sporen zijn meteen ingekrast en voorzien van een spoornummer. Het vlak en het stort zijn intensief onderzocht met een metaaldetector. Bijzondere vlakvondsten zijn als puntvondst ingemeten. Vervolgens zijn het vlak en de sporen digitaal ingemeten en uitvoerig beschreven met behulp van een robotic Total Station (rTS). Daarnaast zijn op regelmatige afstanden vlak- en maaiveldhoogtes ingemeten. Maaiveldhoogtes werden rondom de werkputten ingemeten. Slechts na controle van de ruwe digitale plannen is overgegaan tot spoorbewerking. Alle aangetroffen grondsporen zijn met de hand gecoupeerd, behalve waterputten. Alle antropogene sporen zijn gefotografeerd, ingetekend (schaal 1:20) en beschreven. Het restant van de gecoupeerde sporen is vervolgens al schavend afgewerkt. Waar mogelijk zijn sporen bemonsterd voor natuurwetenschappelijk onderzoek.
Voor het fysisch geografisch onderzoek zijn profielen van de werkputten gedocumenteerd. De profielen zijn handmatig opgeschaafd en vervolgens ingekrast. De lithologische lagen zijn gedocumenteerd, alsook de archeologisch relevante lagen zoals vegetatiehorizonten, cultuurlagen en sporen. Deze zijn beschreven op textuur, kleur en bodemkundige verschijningen en gecontroleerd door een fysische geograaf.

Belangrijk is dat in de achtertuin van Perelaarstraat huisnummer 3, in het verlengde van werkput 5, nog geen vlakdekkend onderzoek is kunnen gebeuren. Gezien dit deel nog niet in handen is van de opdrachtgever dient dit later in een tweede fase onderzocht te worden.

 

Auteurs: Weekers-Hendrikx, Bianca; Jennes, Niels
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: Jennes N. & Weekers-Hendrikx B. 2023: Een bronstijdnederzetting aan de Perelaarstraat Een archeologische opgraving ter hoogte van de Perelaarstraat te Muizen (prov. Antwerpen), VEC Rapport 148, Geel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Perelaarstraat (Mechelen)
Aan de Perelaarstraat zijn sporen aangetroffen van een nederzetting uit de midden-bronstijd en de periferie van een nederzetting uit de overgang van de late ijzertijd naar de Romeinse periode. Daarnaast kwamen nog greppels tevoorschijn uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch onderzoek Perelaarstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1081136 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.